دانلود فیلم و سریال | دانلود آهنگ - آپتم

حالت شب و روز

ورود ثبت نام

سریال اوبی وان کنوبی Obi Wan Kenobi 2022             | لینک مستقیم و نیم بها

خلاصه داستان : در سریال اوبی وان کنوبی : جدای بزرگ باید با تبعات بزرگ ترین شکست خود مواجه شود. این شکست چیزی نیست جز سقوط و فساد دوست و شاگرد سابق او، آناکین اسکای واکر که اکنون با عنوان سیث لرد دارث ویدر به جبهه تاریکی پیوسته است.

سریال اوبی وان کنوبی Obi Wan Kenobi 2022             | لینک مستقیم و نیم بها

خلاصه داستان : در سریال اوبی وان کنوبی : جدای بزرگ باید با تبعات بزرگ ترین شکست خود مواجه شود. این شکست چیزی نیست جز سقوط و فساد دوست و شاگرد سابق او، آناکین اسکای واکر که اکنون با عنوان سیث لرد دارث ویدر به جبهه تاریکی پیوسته است.

سریال اوبی وان کنوبی Obi Wan Kenobi 2022             | لینک مستقیم و نیم بها

خلاصه داستان : در سریال اوبی وان کنوبی : جدای بزرگ باید با تبعات بزرگ ترین شکست خود مواجه شود. این شکست چیزی نیست جز سقوط و فساد دوست و شاگرد سابق او، آناکین اسکای واکر که اکنون با عنوان سیث لرد دارث ویدر به جبهه تاریکی پیوسته است.

سریال اوبی وان کنوبی Obi Wan Kenobi 2022             | لینک مستقیم و نیم بها

خلاصه داستان : در سریال اوبی وان کنوبی : جدای بزرگ باید با تبعات بزرگ ترین شکست خود مواجه شود. این شکست چیزی نیست جز سقوط و فساد دوست و شاگرد سابق او، آناکین اسکای واکر که اکنون با عنوان سیث لرد دارث ویدر به جبهه تاریکی پیوسته است.